<-!---> Mäso Zemplín, a. s.

Projekty

Projekt

„Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Mäso ZEMPLÍN, a.s.

 

Miesto realizácie: Užhorodská 86, 071 01 Michalovce

 

Opis projektu: Premetom projektu je inovácia produktov v oblasti produkcie zameranej na výrobu unikátnych mäsových bio výrobkov. Výsledky projektu sú vyjadrené v merateľných ukazovateľoch: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, s cieľovou hodnotou 3 produkty a Počet produktov, ktoré sú pre trh nové, s cieľovou hodnotou 3 produkty.

 

Cieľ projektu: Investícia do novej technológie umožňujúcej využívať pri výrobe celého spektra BIO výrobkov nové inovatívne technologické postupy tak, aby spoločnosť svojou produkciou mohla konkurovať a byť rovnocenným partnerom na trhu.

 

Nenávratný finančný príspevok: 1 707 907,50 EUR

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  

 

 

10.09.2021

Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.

 Dodatok č.1 ku KZ - podpísaný

 

 

 

01.12.2020

Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.

 Popis projektu

 

 

31. 01. 2020
 

Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.


 Výzva na predkladanie ponúk 

 Návrh kúpnej zmluvy

 

  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Naše produkty - nazrite do našej ponuky chutných výrobkov

Certifikáty - naša spoločnosť ponúka kvalitu, o čom svedčia aj naše certifikáty

Kde nájdete chutné výrobky? - naše dobroty si môžete zakúpiť v naších predajniach